سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عید قربان، عید قبولی در مدرسه ی عبودیت

عید قربان، عید قبولی در مدرسه ی عبودیت

عید قربان، عید قرب الهی است. وقتی نفست را در منای عشق سر بریدی، آن وقت به قرب الهی نائل می شوی. تقرّب، قربان کردن می خواهد. عید قربان این درس را به ما می دهد که اگر طالب قرب الهی هستی، آماده ی قربانی دادن و قربانی شدن باش...