سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

صید حقّ و حقیقت

عارف کامل مرحوم علامه طهرانی رحمة الله علیه می فرمودند:

 

 

تسلیم و اطاعت در مقابل أمیرالمؤمنین صید خداست؛ خدا را مى‏ خواهید صید کنید، (دیگر چه تعبیر کنیم؟ چقدر تعبیر را پائین‏ تر بیاوریم؟ چه قِسم تعبیر کنیم؟) اگر خدا را مى ‏خواهید صید کنید (خدا که صید نمى‏ شود) اگر مى ‏خواهید صیدش کنید أمیرالمؤمنین را بشناسید، تسلیم او شوید. 

منبع:http://goharemaerefat.ir